bochníček – Pachyella punctispora Pfister Pezizaceae Jeseníky, okolí NPR Rejvíz, na zetlelém kmenu smrku ležícím v potoce, soc. Scutellinia crinita, Adelphella babingtonii, 19. 9. 2021

Velmi vzácný druh rostoucí na mokrém tlejícím dřevě listnáčů i jehličnanů, např. v potocích nebo prameništích. Známý z Evropy a severní Ameriky, kde je nejspíše hojnější, pravděpodobně preferuje vyšší polohy. Nejedlý.

Zdroj:

Pfister D. (1973): The psilopezioid fungi. IV. The genus Pachyella (Pezizales). – Canadian Journal of Botany 51 (11): 2009–2023.