špička listožijná – Rhizomarasmius setosus (Sowerby) Antonín & A. Urb. Physalacriaceae NP Podyjí, opad ve smíšeném listnatém lese pod dubem a vrbou, 3. 11. 2018

Velmi drobná saprotrofní houba vyrůstající na tlejících listech a jejich na řapících, upřednostňuje opad pod buky, ale i břízami či vrbami. Plodnice tvoří na podzim a je velmi hojná. Od velmi podobné špičky listové (Marasmius epiphyllus) se odlišuje plně vyvinutými lupeny a chloupkatým třeněm. Druh byl do roku 2015 řazen pod jménem Marasmius setosus do čeledi špičkovitých (Marasmiaceae), na základě genové analýzy však byl přeřazen do čeledi měchýřečkovitých (Physalacriaceae). Nejedlá.

Zdroj:

Moreau P.-A., Vila J., Aime M. C., Antonín V., Horak E., Pérez-Butrόn J.L., Richard F., Urban A., Welti S. & Vizzini A. (2015): Cibaomyces and Cyptotrama, two new genera for Europe, and an emendation of Rhizomarasmius (Basidiomycota, Physalacriaceae). – Mycological Progress 14(2): 1-16.