mecháček – Rimbachia neckerae (Fr.) Redhead Tricholomataceae NP Podyjí, mech obrůstající skalní výchoz v teplém listnatém lese na vápnitém podloží, 10. 8. 2019

Vzácnější či snad spíše přehlížený parazit. Jeho plodnice dorůstají pouze do velikosti 5 mm, hostitelem jsou bokoplodé mechy. Podobný mecháček bělostný (Rimbachia bryophila (Pers.) Redhead) se odlišuje žilkovitými lupeny, makroskopicky shodný mecháček kulatovýtrusý (Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead) má kratší výtrusy a osídluje vrcholoplodé mechy. Nejedlý.

Zdroj:

SENN-IRLET B. & MOREAU P.-A. (2003): Notes on three Rimbachia species from the Alps. – Czech Mycology 54: 145-154.