chřapáč kalíškovitý – Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. Helvellaceae NP Podyjí, vápnitá půda pod borovicemi, 14. 4. 2018

Askomycet rostoucí dosti vzácně na bazických půdách chudých na humus. Upřednostňuje jehličnaté, převážně borové lesy nižších poloh, výjimečně vyroste pod listnáči. Uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Jedlý, ale nesbírá se.

Syn.: Dissingia leucomelaena (Pers.) K. Hansen & X.H. Wang