bělochoroš Kmeťův – Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev & Singer Polyporaceae NP Podyjí, tlející silnější větev listnáče (habr?, lípa?) v dubohabřině na sprašovém pokladu, 6. 9. 2015

Saprotrofní choroš rostoucí na mrtvém dřevě padlých kmenů a větví nejrůznějších listnáčů. Může se vyskytovat v rozmanitých typech lesních porostů od nížin až po horské polohy. Obecně je dosti vzácný, i když se v posledním desetiletí snad poněkud šíří. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Nejedlý.